นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือจำนวน 5 ท่าเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทท. ได้แก่ 1.ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) 2.ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) 3.ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) 4.ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และ 5.ท่าเรือระนอง (ทรน.) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 65 (ต.ค. 64-ก.ย. 65) โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สรุปดังนี้

ทกท. เรือเทียบท่า 4,548 เที่ยว เพิ่มขึ้น 9.06% สินค้าผ่านท่า 18.67 ล้านตัน ลดลง 11.88% ตู้สินค้าผ่านท่า 1.28 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 11.18%

ทลฉ. เรือเทียบท่า 10,124 เที่ยว เพิ่มขึ้น 4.69% สินค้าผ่านท่า 40.56 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.65% ตู้สินค้าผ่านท่า 8.73 ล้าน ที.อี.ยูคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. เพิ่มขึ้น 4.73%

ทชส. เรือเทียบท่า 2,005 เที่ยว ลดลง 10.13% สินค้าผ่านท่า 76,985 ตัน ลดลง 25.96% ตู้สินค้าผ่านท่า 2,735 ที.อี.ยู. ลดลง 46.00%

ทชข. เรือเทียบท่า 7 เที่ยว เพิ่มขึ้น 40.00% สินค้าผ่านท่า 40 ตัน เพิ่มขึ้น 42.86% 

และ ทรน. เรือเทียบท่า 155 เที่ยว ลดลง 37.50% สินค้าผ่านท่า 66,837 ตัน ลดลง 48.06% ตู้สินค้าผ่านท่า 2,423 ตู้ ลดลง 41.94%

ทั้งนี้พบว่า มีเรือเทียบท่าที่ ทกท. และ ทลฉคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. รวม 14,672 เที่ยว เพิ่มขึ้น 6.01% สินค้าผ่านท่า 59.23 ล้านตัน ลดลง 3.04% และตู้สินค้าผ่านท่า 10.01 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 2.39% ส่วนผลการดำเนินงานด้านการเงินในภาพรวมของ กทท. มีรายได้สุทธิ 16,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.77% กำไร 6,286 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.26% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในปี 66 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 4.8) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 8.1 ต่อปี

“การท่าเรือ” เปิดผลประกอบการปีงบ 65 โกยรายได้ 16,074 ล้าน

admin