นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เปิดเผยว่า ธพส. ได้เปิดให้บริการอาคารจอดรถ D ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567  เป็นอาคาร 11 ชั้น จอดรถยนต์ได้มากถึง 1,600 คัน  รองรับข้าราชการ ผู้มาติดต่อหน่วยงานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการจอดรถเพื่อเดินทางต่อไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนแจ้งวัฒนะคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เนื่องจากอาคารจอดรถ D นอกจากจะเป็นอาคารจอดรถยนต์แล้ว ยังเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายการจราจรจากระบบขนส่งสาธารณะสู่ระบบ EV Shuttle Bus ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ธพส. จึงได้ก่อสร้างอาคารจอดรถ D  ให้มีทางเดินภายในอาคาร (Sky Walk) ระยะทาง 205 เมตร บริเวณชั้น 2 สำหรับเดินระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู  ปัจจุบันแล้วเสร็จและพร้อมเปิดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสีชมพูได้ทันที โดย ธพส. ได้ส่งหนังสือไปยังบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (กลุ่มบีทีเอส) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เพื่อขอให้เปิดทางเชื่อมระยะทาง 1 เมตร กับสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK 12) คาดว่าบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด จะเปิดทางเชื่อมได้ภายในเดือนมกราคม 2567 นี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

พร้อมเปิด ม.ค.นี้ ทางเดินเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีชมพู กับศูนย์ราชการฯ

admin