ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักทางหลวงชนบทที่12 (สงขลา) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านลีลานนท์-โรงเรียนจุฬาภรณ์พัฒนา ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ระยะทางดำเนินการ5กิโลเมตร(กม.)งบประมาณ49ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

โดยได้ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด2ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง6เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องหมายจราจรคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ถนนสายดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณภูเขาสูงชัน ประชาชนในพื้นที่สัญจรด้วยความยากลำบาก รวมทั้งสภาพผิวถนนเดิมเป็นหลุมบ่อ จึงทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นเส้นทางส่งเสริม การขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาด เช่น ยางพารา ทุเรียน มังคุด ลองกอง และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น สวนไม้ดอก ล่องแก่งชุมชนบ้านลีลานนท์ ทั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เสร็จแล้ว! ลาดยางถนนสายบ้านลีลานนท์ “นราธิวาส” หนุนชายแดนภาคใต้

admin