ส.บอล ชี้แจงข้อสงสัย เรื่องงบประมาณ ของสมาคมประจำปี 2566

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ชี้แจงข้อสงสัยที่ตั้งคำถามจากบนออนไลน์ ในเรื่องการประมาณการงบประมาณ ของสมาคมประจำปี 2566 รวมถึงสิทธิประโยชน์และรายได้ของผู้บริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมฯ ตามที่ปรากฏข่าวบนสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับกรณีข้อสงสัย เรื่องการประมาณการงบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more